Ruszyły prace związane z zagospodarowaniem terenu koło Urzędu Gminy w Opatowcu

12 czerwca 2014 | informatyk

Początkiem czerwca 2014 r. ruszyły prace związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Opatowcu i Krzczonowie.

Inwestycja obejmie swoim zakresem utwardzenie kostką brukową części działki przylegającej do budynku Urzędu Gminy w sposób umożliwiający postój pojazdów oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Krzczonowie, poprzez budowę boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą.

Łączny koszt inwestycji wyniesie ponad 100 tys. zł i będzie finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego oraz środków własnych gminy.

Planowany termin zakończenia inwestycji – do 30 września 2014 roku.