Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Krzczonowie

12 czerwca 2014 | admin1

W maju 2014 r. rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Krzczonowie. Prace mają na celu poprawę estetyki otoczenia i zwiększenie jego funkcjonalności.

Dotychczas zamontowano dwie altany ogrodowe oraz zainstalowano nowy plac zabaw dla najmłodszych. W najbliższym czasie zamontowane zostaną drewniane stoły, ławki oraz betonowy grill.

Zadanie jest realizowane ze środków z programu LEADER oraz środków własnych gminy Opatowiec. Beneficjentem dofinansowania jest OSP w Krzczonowie, której gmina przekazała na ten cel dotację.