Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

17 czerwca 2014 | admin1

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 20 czerwca 2014 roku (piątek) o godz. 1400 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 30 kwietnia 2014 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2014 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2014-2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu w likwidacji – na dzień 30.04.2014 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/278/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na dalsze 3 lata gruntu położonego w miejscowości Chwalibogowice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości z terenu Gminy Opatowiec na lata 2014-2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Opatowiec.
 11. Sprawy różne.
 12. Zapytania i interpelacje.
 13. Zamknięcie obrad.