Uroczyste otwarcie ZGOK w Rzędowie

15 lipca 2014 | informatyk

W piątek 11 lipca w Rzędowie odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu obiektów Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi – Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Projekt wart ponad 52 miliony złotych to największa inwestycja pro-ekologiczna na terenie południowo – wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Kompleks obiektów do składowania i przetwarzania odpadów komunalnych zajmuje powierzchnię blisko 6 hektarów. Budowę hal zakończono 23 stycznia.

Z końcem maja uzyskano wszystkie zgody wymagane do uruchomienia zakładu, 2 lipca kompleks w Rzędowie został wpisany na listę Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych województwa świętokrzyskiego. Od 17 lipca zakład rozpocznie przyjmowanie i przetwarzanie odpadów komunalnych. Budowa ZGOK w Rzędowie była możliwa, dzięki ponad 29,5 milionom złotych dotacji pozyskanej z Funduszu Spójności. Kompleks będzie przyjmował odpady z terenu 22 gmin województwa świętokrzyskiego, w tym również z terenu gminy Opatowiec. Trafi tutaj rocznie ok. 30 tysięcy ton odpadów.

Na otwarciu zakładu obecni byli: wójt gminy Sławomir Kowalczyk wraz z pracownikami, oraz przewodniczący rady gminy Michał Szczerba z radnymi.