Postęp prac związanych z remontem szkół w Gminie Opatowiec

17 lipca 2014 | admin3

Od blisko dwóch miesięcy trwają prace związane z remontem szkół w Gminie Opatowiec. Okres wakacyjny to dobry moment na przeprowadzanie tych prac. Postęp robót jest coraz bardziej widoczny, obecnie modernizacji podlegają budynki Zespołu Szkół w Opatowcu, ale inwestycja wkrótce obejmie swoim zakresem budynek Szkoły Podstawowej w Krzczonowie.

Dzięki ociepleniu budynków, modernizacji instalacji CO, koszty ich utrzymania będą dużo mniejsze. Chodzi jednak nie tylko o kwestie finansowe. Najważniejszy jest komfort uczenia się dzieci i pracy nauczycieli oraz estetyka obiektów użyteczności publicznej.

Łączny koszt realizacji inwestycji wraz z kosztami dokumentacji i nadzoru wyniesie ponad 1 mln zł. Zadanie realizowane jest przy zaangażowaniu środków unijnych i własnych gminy.

Tak obecnie wygląda plac budowy…