Remont kolejnych odcinków dróg gminnych zakończony

24 lipca 2014 | admin3

W czerwcu 2014 r. wyremontowano i oddano do użytku drogę gminną Ksany – Góry Chwalibogowickie o długości 430 m. W ramach modernizacji, na podbudowie z kruszywa wykonano nawierzchnię z mieszanki asfaltowo-bitumicznej oraz utwardzono pobocza i zmodernizowano przepust na istniejącym cieku wodnym.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W Kamiennej na drodze gminnej o długości 440 m wykonano podbudowę oraz położono nową nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej, ścięto i wyrównano pobocza.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do użytku oddano również odcinek drogi dojazdowej w Kocinie o długości 315 m. oraz wykonano dojazd do remizy OSP.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolejnym odcinkiem drogi gminnej wyremontowanej i oddanej w tym roku do użytku jest droga Trębaczów – Rzemienowice o długości 635 m.


 
 
 
 
 
 
 
 

Koszty remontów dróg gminnych (ok. 300 tys. zł) sfinansowano ze środków pozyskanych z Urzędu Wojewódzkiego oraz środków własnych gminy.