Renowacja zabytkowej pompy strażackiej z OSP Opatowiec

24 lipca 2014 | informatyk

Druhowie z OSP w Opatowcu to prawdziwi strażacy z tradycjami. Obchodzący niedawno 125 – lecie swojej działalności, podjęli się trudnego zadania renowacji prawdziwej perełki, którą jest zabytkowa ręczna pompa strażacka z początku XX wieku.

Pompa przed długie lata była eksponowana na placu przez Remizą OSP, czego skutki uwidoczniły się podczas jej zdejmowania do renowacji.

Dzięki zaangażowaniu strażaków zabytkowa pompa została poddana piaskowaniu, odnowiona i zakonserwowana. Odzyskawszy dawny blask znalazła godne miejsce na stylowym postumencie przed wieżą zegarowo-hejnałową.

Renowacja pompy stanowi zwieńczenie prac remontowych, które gmina przeprowadziła wiosną tego roku, i które zakończyły się oddaniem do użytku nowego placu przed wieżą zegarowo – hejnałową, przebudową podjazdu, wykonaniem ogrodzenia oraz kompleksowym zagospodarowaniem terenu wokół budynków OSP.