Wsparcie dla organizacji pozarządowych

5 sierpnia 2014 | admin4

Informujemy organizacje pozarządowe z terenu Gminy Opatowiec o możliwości uczestniczenia w projekcie „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw. Wzmacnianie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz udzielanie małych grantów”. Wspomniany projekt ukierunkowany jest na bezpośrednie wsparcie finansowe inicjatyw lokalnych poprzez działania animacyjne oraz przekazywanie mikrodotacji w wysokości 5.000,00 PLN dla grup nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych. Wszelkie informacje na temat możliwości uczestniczenia w projekcie oraz zasadach przyznawania mikrodotacji dostępne są na stronie: www.fio.sir.pl. W załączeniu ulotka informująca o projekcie.

Ulotka projektu