Program „Gwarancje dla Młodzieży”

12 sierpnia 2014 | admin4

Program „Gwarancje dla młodzieży” skierowany jest do młodych ludzi, którzy ukończyli gimnazjum a obecnie nie uczą się, nie pracują i nie uczestniczą w żadnych formach dokształcania. Młodzież będzie wspierana przede wszystkim stażami, szkoleniami i innymi formami dokształcania się. Dzięki programowi młodzież ma szansę na zdobycie zawodu. Szczegółowe informacje o programie znajdują się w załączniku.

Informacja