Kolejny etap remontu świetlicy wiejskiej w Urzutach

12 września 2014 | admin3

Świetlica wiejska w Urzutach to kolejny obiekt, w którym finalizowane są prace związane z jej kompleksową modernizacją. Gmina przeprowadziła niezbędne prace remontowe, wymianę wszystkich okien w świetlicy, wymianę drzwi, kompleksową odnowę „małej sali”, w ramach której otynkowano i pomalowano ściany, otynkowano, ocieplono i pomalowano sufit, położono nowe płytki gresowe, zakupiono 24 nowe krzesła, nowe stoły, płyty dystansowe na ściany, wyburzono stare betonowe schody i ułożono nowe z kostki brukowej.

Wartość powyższych prac wyniosła ponad 30 tys. zł, w ramach których wykorzystano środki własne gminy i pozyskane od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Kolejnymi pracami przy renowacji świetlicy był kompleksowy remont dachu połączony z pracami naprawczymi polegającymi na uszczelnieniu i uzupełnieniu przecieków blachy, gąsiorów, montażu rynien, śniegołapów i pomalowaniem istniejącej blachy. Wartość zadania wyniosła ok. 15 tys.zł.

Obecnie trwają prace prowadzone w ramach zadania pod nazwą „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Urzutach”. Zakres rzeczowy prac polega na: położeniu płytek podłogowych wraz z cokolikiem na pow. 120m2, montażu sufitu z paneli na pow. 130m2wyrównaniu ścian gładziami gipsowymi, dwukrotnym pomalowaniu ścian farbą emulsyjną, położeniu tynku mozaikowego (marmurit), pomalowaniu elewacji zewnętrznej wraz z uzupełnieniami niezbędnych ubytków.

Termin zakończenia powyższych prac planuje się na 30 września 2014 roku. Koszt całego zadania wyniesie ponad 28 tys. zł. Warto zauważyć, że powyższe prace doprowadzą budynek kolejnej już świetlicy, tutaj w Urzutach do stanu technicznego, który zapewni mu właściwe spełnianie swej użytecznej, publicznej funkcji i jednocześnie powstrzyma proces dalszego jego niszczenia. Jest to mienie wspólne gminy, o które bezwzględnie powinniśmy dbać i utrzymywać je w należytej kondycji technicznej.