Nowoczesny sprzęt ratowniczy dla OSP Opatowiec

23 września 2014 | admin3

W połowie września 2014 r. jednostka OSP w Opatowcu wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt ratowniczy. Jest to szczególnie ważny element wyposażenia, bowiem jednostka OSP w Opatowcu należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, często bierze udział w akcjach ratowniczych i wypadkach komunikacyjnych jakie mają miejsce m.in. na ruchliwej trasie drogi krajowej nr 79.

W skład zakupionego sprzętu ratowniczego wchodzą:

  • ramieniowy rozpieracz hydrauliczny,
  • nożyce hydrauliczne,
  • spalinowy agregat hydrauliczny,
  • 2 szt. węży hydraulicznych o długości 10m każdy.

Nowy sprzęt ratowniczy kosztował 36.800,00 zł., z czego 30.000,00 zł. Gmina Opatowiec pozyskała od Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, pozostałą kwotę stanowią środki własne gminy.