Boisko sportowe w Krzczonowie

29 września 2014 | admin3

Gdy 3 grudnia 2012 r. Gmina Opatowiec w wyniku licznych starań, stała się właścicielem działki o pow. 88 arów w Krzczonowie (boisko sportowe, przejęte od Skarbu Państwa) – rozpoczęto prace związane z jej zagospodarowaniem. W części rozpoczęto prace służące zagospodarowaniu miejsca na cele rekreacyjne (mini-plac zabaw, altanki, grill), w drugiej części położono nacisk na cel sportowy (boisko sportowe). Jednocześnie wójt czynił starania, by pozyskać na rzecz gminy teren przyległy do boiska (tzw. „trybuny” wraz z placem powyżej. Działkę o powierzchni ok. 9 arów odkupiono od KHiNO Polan Sp. z o.o. za kwotę ok 9 tys. zł, uzyskując w ten sposób jednolity i użyteczny teren.

Prace zrealizowano w oparciu o środki pozyskane od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, z programu Leader, oraz środki własne gminy. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ok. 50 tys. zł. Zakres prac obejmował:

  • korytowanie wraz z ustabilizowaniem podłoża pod budowę nawierzchni boiska,
  • ułożenie warstwy z geowłókniny filtrującej,
  • ułożenie warstwy drenażowej ze żwiru zagęszczonego,
  • wykonano planowanie terenu wraz z ułożeniem warstwy wegetacyjnej gruntu,
  • wykonano warstwę wierzchnią z ziemi kompostowej,
  • wykonano trawnik dywanowy,
  • zamontowano bramki i piłkochwyty,
  • zamontowano ławki.

Wszystkim użytkownikom nowego obiektu życzymy wielu sukcesów sportowych.