Uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego – Złote Gody

29 września 2014 | informatyk

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce

i przenieść ją przez całe życie.”

                                                                                   Auguste Bekannte

             W dniu 26 września 2014 roku w Domu Kultury w Opatowcu odbyła się druga w tym roku ceremonia uhonorowania małżonków, którzy ponad 50 lat temu rozpoczynali wspólne życie, a teraz są „Ambasadorami miłości małżeńskiej”. 

Uroczystego aktu Dostojnych Jubilatów dokonał Wójt Gminy – Sławomir Kowalczyk, w asyście Przewodniczącego Rady Gminy – Michała Szczerby, Zastępcy Kierownika USC – Renaty Tomal i Skarbnika Gminy – Anny Klimaszewskiej-Luty.

Odznaczenia odebrali Dostojni Jubilaci:

1. Państwo Stanisława i Tadeusz Adamczykowie
2. Państwo Irena i Stanisław Bartoszkowie
3. Państwo Sabina i Józef Bądkowscy
4. Państwo Halina i Stanisław Cabajowie
5. Państwo Zofia i Stanisław Domoniowie
6. Państwo Marianna i Maksymilian Duszowie
7. Państwo Leokadia i Jan Grudniowie
8. Państwo Helena i Mieczysław Kupiszowie
9. Państwo Janina i Józef Leżoniowie
10. Państwo Regina i Stanisław Malcowie
11. Państwo Janina i Zbigniew Ostrowscy
12. Państwo Maria i Władysław Pitułowie
13. Państwo Helena i Stanisław Szumilasowie
14. Państwo Janina i Stanisław Zborowscy

Państwu Danieli i Stanisławowi Wądkom, którzy nie mogli przybyć osobiście, Wójt wręczy odznaczenia w domu.

Małżeńskie pary otrzymały również list gratulacyjny, kwiaty i słodki upominek.

Były gratulacje, życzenia, chwile wspomnień i wzruszeń oraz toast wzniesiony na cześć Jubilatów przy dźwiękach „Marsza Mendelssohna”, który po  pół wieku, ponownie dla Nich zabrzmiał.

Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla małżonków, którzy przeżyli wspólnie co najmniej 50 lat. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 roku o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach. Wnioski o nadanie Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przygotowuje kierownik urzędu stanu cywilnego. Po podpisaniu przez wójta wysyła się je do urzędu wojewódzkiego celem podpisania przez wojewodę. Następnie wnioski o których mowa wyżej – wojewoda przedstawia Prezydentowi  Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o nadanie Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Szanownym Jubilatom gratulujemy pięknego Jubileuszu małżeństwa, życzymy zdrowia, miłości bliskich oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata wspólnego życia.