Uwaga producenci owoców i warzyw

29 września 2014 | informatyk

UWAGA

PRODUCENCI WARZYW I OWOCÓW !

Agencja Rynku Rolnego informuje, że korekty powiadomień są tylko i wyłącznie uzupełnieniem wcześniej złożonych powiadomień.

Korekta nie może zmieniać danych, które zostały zapisane przez producenta w powiadomieniu złożonym od 18 sierpnia do OT ARR, tzn.:

• Ilości produktu,

• Rodzaju produktu,

• Powierzchni,

• Sposobu operacji, które zamierzają przeprowadzić powiadamiający.

W przypadku gdy producent chce zmienić ww. dane ma obowiązek złożyć nowe (kolejne) powiadomienie do Oddziału Terenowego ARR.

Komunikat ARR- Uwaga producenci owoców i warzyw!