Podpisano umowę na remont drogi gminnej w Urzutach

4 października 2014 | admin4

W dniu 30 września 2014 roku Wójt Gminy – Sławomir Kowalczyk, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Klimaszewskiej – Luty podpisał z wykonawcą firmą SZAR-BUD Szarbia Zwierzyniecka umowę na remont kolejnego 280 metrowego odcinka drogi gminnej w miejscowości Urzuty (w stronę Wyszogrodu) na działce nr 107.

Łączny koszt inwestycji (z dokumentację i nadzorem technicznym) wyniesie ponad 70 tys. zł, z czego ok. 45 tys. zł Gmina Opatowiec pozyskała z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Remont zostanie zakończony do 31 października 2014 r.