Remont remizo-świetlicy w Charbinowicach

7 października 2014 | admin4

Dzięki zaangażowaniu strażaków z miejscowej jednostki OSP oraz mieszkańców sołectwa Charbinowice przeprowadzono prace remontowe w miejscowej remizo-świetlicy. Prace wykonane zostały ze środków własnych gminy i obejmowały m.in. wymianę dachu, instalacji elektrycznej oraz remont garażu.

Obecnie, dzięki pozyskaniu dofinansowania od Marszałka Województwa oraz środków z budżetu gminy (koszt ponad 27 tys. zł), zakończono prace polegające na:

  • zamontowaniu nowych okien z PCV,
  • wymianie podokienników,
  • montażu futryn drzwiowych wraz z drzwiami wewnętrznymi,
  • montażu drzwi wejściowych z aluminium szklonych zestawem szyb bezpiecznych wraz z daszkiem aluminiowym nad drzwiami,
  • montażu balustrad na schodach do drzwi głównych,
  • wykonaniu przypory betonowej pod uszkodzonym narożem budynku,
  • przemurowaniu pęknięć w ścianie po stronie naroża budynku i uzupełnianie tynków,
  • montażu wentylacji wywiewnej,
  • zakupie stolików i krzesełek.