Rozpoczęto remont remizo – świetlicy w Rogowie

8 października 2014 | admin4

W dniu 25 września 2014 roku podpisano z wykonawcami umowy na prace związane z modernizacją budynku remizo – świetlicy w Rogowie.

Prace remontowe będą przebiegały w dwóch etapach:

I etap obejmie wymianę pokrycia dachowego, w tym:

 • demontaż starego pokrycia z dachówki ceramicznej oraz ołacenia,
 • wykonanie nowej więźby dachowej oraz paroizolacji,
 • wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy trapezowej,
 • zamontowanie rynien i rur spustowych,
 • wymurowanie ścian szczytowych.

II etap przewiduje m.in.

 • ocieplenie budynku wraz z wykonaniem nowej elewacji zewnętrznej, 
 • wykucie drzwi w szczycie elewacji frontowej,
 • wbudowanie okna z PCV,
 • wykonanie podokienników,
 • zamontowanie daszka nad drzwiami wejściowymi,
 • wykonanie balustrady przy schodach wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. 

Koszt zadania wynosi ok. 80 tys. zł finansowany ze środków własnych gminy i pozyskanych od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.