Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Krzczonowie

15 października 2014 | informatyk

„Dziękujemy, jak każdego roku…

Wciąż zbyt mało i nigdy zbyt wiele”

Pod takim hasłem dziś, 14 października 2014 roku, w Szkole Podstawowej w Krzczonowie świętowano Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: nauczyciele emeryci – pani Janina Siemieniec i pani Janina Chaber, a także Wójt Gminy Opatowiec pan Sławomir Kowalczyk oraz Przewodniczący Rady Gminy pan Michał Szczerba. Licznie przybyły też Mamy.

Na wstępie pan Dyrektor powitał wszystkich zgromadzonych i zaprosił do obejrzenia przygotowanego przez uczniów programu artystycznego. Jako pierwsi wystąpili najmłodsi, czyli przedszkolaki, które złożyły wierszowane życzenia oraz pięknie zaśpiewały i zatańczyły. W dalszej części programu uczniowie poszczególnych klas zaprezentowali wiersze, piosenki i skecz „z życia szkoły”, a na zakończenie „w wiązanej mowie” złożyli nauczycielom i pracownikom szkoły serdeczne życzenia do których dołączyły „moc witamin”, czyli jabłka.

Po występach dzieci głos zabrał pan Wójt, który życzył nauczycielom wytrwałości i sukcesów w pracy, a uczniom „omijania przeszkód do wiedzy”. Następnie w imieniu Rady Gminy Opatowiec życzenia złożył Przewodniczący Rady Gminy. Panowie do życzeń dołączyli piękne kwiaty.

Dzisiejszy dzień był okazją do wielu życzeń i podziękowań. Skierował je również Pan Dyrektor Tomasz Paluch, podkreślając, że nie jest to tylko dzień nauczyciela, ale dzień wszystkich, którzy tworzą społeczność szkolną i uczestniczą w jej życiu.

Jak co roku pan Dyrektor wręczył nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Dziś otrzymały je panie: Wanda Migasińska, Teresa Plucińska, Kazimiera Widłak, Małgorzata Woźniak oraz Otylia Tomal.

Świąteczny dzień zakończył się wspólnym spotkaniem przy kawie przygotowanym przez Mamy.