Dzień Nauczyciela w Zespole Szkół w Opatowcu

15 października 2014 | admin3

Dzień Edukacji Narodowej to święto całej społeczności szkolnej. To dzień, w którym uczniowie swoją wdzięczność okazują szczególnie tym, którym serdeczna troska o dobro wychowanków, głęboki humanitaryzm, życzliwy stosunek do świata i ludzi oraz wierność wybranej służbie społecznej towarzyszy przez całe życie.

W poniedziałek, 13 października 2014 roku, w Zespole Szkół w Opatowcu odbyły się uroczyste, obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ten dzień to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego obchodzone 14 października, w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej.

W uroczystości udział wzięli najważniejsi w tym dniu – Rada Pedagogiczna wraz z Panią Dyrektor Zespołu Szkół Elżbietą Szczesną – Kusak, Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Michałem Szczerbą, pracownicy administracji i obsługi Zespołu Szkół, przedstawiciele rodziców oraz uczniowie.

Święto Szkoły, jak co roku, było okazją do złożenia uroczystego ślubowania przez uczniów klasy I Gimnazjum. W tym roku do grona gimnazjalistów dołączyło 25 uczniów. Po ślubowaniu uczniowie kl. I wraz z zespołem wokalnym zaprezentowali program artystyczny, który pomogli im przygotować nauczyciele: Ewa Gajda, Mirosław Gajda oraz Wiesław Tomal.

Podziękowania za trud włożony w wychowanie i nauczanie młodego pokolenia oraz życzenia i kwiaty stanowiły nieodłączny element uroczystości. Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk w swoim wystąpieniu wyraził zadowolenie z pracy nauczycieli i osiągnięć edukacyjnych Zespołu Szkół. Wszystkim nauczycielom życzył, aby trudowi wkładanemu w pracę towarzyszyły zawsze zaufanie i szacunek uczniów, a praca z młodzieżą była przyjemnością.

Pani Dyrektor podziękowała wszystkim pracownikom szkoły oraz złożyła życzenia cierpliwości i wytrwałości, ale także satysfakcji płynącej z pracy z dziećmi i młodzieżą. Jak co roku wyróżniła grupę nauczycieli, wręczając im Nagrody Dyrektora Szkoły. W gronie tym znaleźli się: Anna Kaczmarczyk, Irena Kłos, Barbara Niedziela, Katarzyna Szczerba, Mirosław Gajda, Wiesław Tomal. Nagrodzeni zostali także wszyscy pracownicy obsługi szkoły.