Mikrodotacje – skąd i w jaki sposób można pozyskać środki

22 października 2014 | admin4

W ramach projektu dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w dniach 06 i 10 października 2014 roku w Instytucji Kultury w Opatowcu, kilkanaście Pań wzięło udział w ciekawym szkoleniu przeprowadzonym przez członów Stowarzyszenia Integracja i Rozwój. Uczestnicy, uczyli się w jaki sposób organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe, mogą uzyskać wsparcie w formie mikrodotacji, czyli w wysokości do 5.000,00 zł., na zrealizowanie oddolnych inicjatyw.

Tematem bardzo zainteresowane były Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, gdyż jest to jedna z nielicznych możliwości pozyskania środków przez grupy nie posiadające osobowości prawnej, a taką właśnie formę mają nasze KGW. Podczas szkolenia Panie zdobyły zarówno wiedzę teoretyczną, jak i podczas pracy w grupach nabywały praktycznych umiejętności w wypełnianiu wniosku aplikacyjnego, dotyczącego wsparcia w tym właśnie działaniu. W trakcie trwania szkolenia w pomieszczeniach Gminnej Biblioteki Publicznej odbywały się warsztaty plastyczne dla dzieci, a w sali biesiadnej na parterze budynku zajęcia wokalne.

Prowadzący szkolenie instruktor był zaskoczony dużą aktywnością kulturalną naszej małej gminy. Na pewno dostrzegł on również duże chęci do działania na tym polu naszych Pań, które zachęcamy do składania wniosków i realizacji inicjatyw, o których była mowa podczas szkolenia.