Nowe place zabaw w Opatowcu i Krzczonowie

30 października 2014 | informatyk

Dobiega końca realizacja projektu skierowanego do przedszkoli w gminie Opatowiec. Wartość  projektu wynosi ok 175 tys. zł. Niemal 100% środków wydatkowanych na ten cel zostało pozyskane przez władze samorządowe Gminy Opatowiec od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

W miesiącach wakacyjnych, w ramach zadania, dokonano modernizacji oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Opatowcu oraz w Szkole Podstawowej w Krzczonowie.  Do obu oddziałów zostało zakupione nowe wyposażenie w postaci: ławek, krzesełek oraz mebli, dodatkowo w Opatowcu przeprowadzono kapitalny remont pomieszczeń przedszkola, wraz z sanitariatami, połączonego z poszerzeniem go o pomieszczenie sąsiednie (przekucie ściany). Oddziały przedszkolne zostały też wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Obecnie trwa budowa dwóch nowoczesnych placów zabaw, na których najmłodsi będą mogli spędzać czas podczas zajęć, jak również w czasie wolnym od nauki. Wyposażenie obu placów zabaw odpowiada najwyższym standardom i  służyć będzie naszym najmłodszym przez wiele lat.