„Opracowanie i wydanie monografii o Gminie Opatowiec”

3 listopada 2014 | admin1

W ostatnich dniach gmina Opatowiec wydała publikację książkową mającą na celu przybliżenie i pokazanie najcenniejszych miejsc i obiektów przyrodniczych czy historycznych gminy. Miejsc powszechnie dostępnych i o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców. Monografia promuje lokalne zasoby dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego gminy Opatowiec. Nakład wydania wyniósł 1200 egzemplarzy i w blisko 70% został pokryty z dotacji pozyskanej z Urzędu Marszałkowskiego.

Całkowity koszt operacji: 36 300,00 zł.

Koszt dofinansowania (LGD – małe projekty): 25 000,00 zł.

Gmina Opatowiec – wczoraj_i_dziś ( wersja .pdf)