Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

3 listopada 2014 | admin3

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 7 listopada 2014 roku (piątek) o godz. 900 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

  1.  Otwarcie.
  2.  Przedstawienie porządku obrad.
  3.  Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 15 października 2014 r.
  4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2014 r.
  5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2014-2025.
  6.  Podsumowanie kadencji Rady Gminy Opatowiec 2010-2014.
  7.  Sprawy różne.
  8.  Zapytania i interpelacje
  9.  Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy

Michał Szczerba