Zwrot podatku akcyzowego – podsumowanie

6 listopada 2014 | admin1

Podczas drugiego naboru wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w sierpniu 2014 roku  – zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenię oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – Wójt Gminy Opatowiec wydał 315 decyzji, przyznając tym samym zwrot części ww. podatku, na łączną kwotę 105 732,60 zł.

Łączne dane wniosków złożonych w sierpniu 2014 roku:

  • powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach – 2 894,26  ha
  • ilość oleju napędowego do uznania zwrotu – 111 297,48 l
  • kwota do wypłaty wg wniosków – 105 732,60 zł