Podpisanie umowy z wykonawcą na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Opatowiec

14 listopada 2014 | admin1

W dniu 14 listopada 2014 r.  Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Anny Klimaszewskiej-Luty – Skarbnika Gminy podpisał umowę z Krzysztofem Wiśniewskim – właścicielem Firmy Handlowo-Usługowej „Krzyś” z Jaranowa, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości 5m3/d w gminie Opatowiec. Inwestycja dotyczy budowy 55 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Termin wykonania zadania to 30 kwiecień 2015 r.