Bezpłatne szkolenie „PI – Zrozumieć seniora – kompendium metod i narzędzi efektywnego doradztwa i edukacji dla osób w wieku 50+”

28 listopada 2014 | informatyk

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o. realizuje Projekt „PI – Zrozumieć seniora – kompendium metod i narzędzi efektywnego doradztwa i edukacji dla osób w wieku 50+” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie adresowane jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo (w tym emerytów i rencistów) powyżej 50 roku życia z województwa świętokrzyskiego.

Rekrutacja prowadzona będzie do 25.02.2015 r. lub do wyczerpania miejsc.

Uczestnicy otrzymają wsparcie finansowe (stypendium) za udział w szkoleniu, wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.