Zaproszenie na sesję Rady Gminy

28 listopada 2014 | admin3

Działając na podstawie postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 listopada 2014 r. w przedmiocie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Opatowiec zapraszam na I Sesję Rady Gminy Opatowiec VII kadencji, która odbędzie się 1 grudnia 2014 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Opatowiec.
 2. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranemu wójtowi zaświadczenia o wyborze.
 4. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Opatowiec.
 5. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum)
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Opatowiec.
 8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Opatowiec prowadzenia obrad.
 9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Opatowiec.
 10. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Opatowiec.
 11. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Opatowiec.

Wójt Gminy Opatowiec

Sławomir Kowalczyk

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II