Spotkanie w Domu Kultury ws. Nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020

21 grudnia 2014 | informatyk

W dniu 12.12.2014 r. odbyło się spotkanie informacyjne na temat „ Nowa perspektywa finansowa na lata 2014 – 2020” zorganizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z Buska Zdroju. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Domu Kultury w Opatowcu i skierowane było do mieszkańców, przedsiębiorców i osób zamierzających założyć własną działalność gospodarczą z terenu gminy Opatowiec.

Podczas spotkania  szeroko przedstawione zostały obszary i zakres finansowania inwestycji z udziałem środków UE, założenia nowych Programów ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego, zasady działania mechanizmów zwrotnych – pożyczek i poręczeń.