Jednolite oznaczenie ulic i miejsc użyteczności publicznej w gminie Opatowiec

23 grudnia 2014 | informatyk

W maju 2014 roku rozpoczęliśmy realizację zadania dotyczącego wdrożenia jednolitego systemu oznaczenia miejsc użyteczności publicznej w gminie i ulic w miejscowości Opatowiec. Zadanie wymagało przeprowadzenia procedury uzgodnień dotyczących umiejscowienia i wyglądu oznaczeń. W październiku Urząd Gminy zlecił wykonanie stosownych plansz i znaków, które w ciągu ostatniego tygodnia pojawiły się na naszym terenie.

W ramach projektu przewidzieliśmy montaż:

  • 25 sztuk tablic z oznakowaniem ulic,
  • tablice informacyjne na budynkach użyteczności (m.in. Urząd Gminy, Dom Kultury, Szkoły z terenu gminy),

Jest to kolejny projekt mający na celu poprawę estetyki i funkcjonalności miejsc użyteczności publicznej w naszej gminie.

Łączny koszt realizacji projektu to ok. 8.000,00 zł.