Akademia Przewodnicka „Via Jagiellonica” 2015

16 stycznia 2015 | admin3

W 2015 r. Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński” oraz Fundacja „Via Jagiellonica” oferują znacznie poszerzony program szkoleniowy związany z przygotowaniem do zawodu przewodnika turystycznego. W pierwszym roku po tzw. deregulacji zorganizowano szkolenia podstawowe, a teraz dodatkowo przeprowadzone zostaną szkolenia uzupełniające oraz egzaminy.

W  ramach Akademii Przewodnickiej „Via Jagiellonca” zaplanowano przeprowadzenie w tym roku szkoleń związanych z oprowadzaniem po 13 miastach i gminach w Rzeczypospolitej Polskiej: Kraków, Igołomia – Wawrzeńczyce, Koszyce, Opatowiec, Nowy Korczyn, Stopnica, Koprzywnica, Annopol, Gościeradów, Dzierzkowice, Bełżyce, Lublin i Parczew.

- Większość z tych szkoleń przeprowadzi bezpłatnie nasza Organizacja. Przeznaczone one będą dla mieszkańców ośrodków do niej przynależących oraz ewentualnie innych osób zatrudnionych w odpowiednich instytucjach użyteczności publicznej na ich terenie. Osoby, które dotychczas nie brały udziału w szkoleniach przewodnickich zapraszamy na szkolenia podstawowe (I stopnia). Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych spełniać one muszą pewne kryteria: ukończenie 18 lat, niekaralność za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek oraz posiadanie wykształcenia średniego. Z kolei osoby, które są już po szkoleniach będą mogły zdawać egzamin przewodnicki (o ile nie zdążyły pozytywnie go zaliczyć u właściwego marszałka województwa przed deregulacją zawodu), jak również wziąć udział w szkoleniu uzupełniającym (II stopnia), dotyczącym obsługi w wybranych obiektach, a więc odpowiednio muzeach, na wystawach i w zabytkach – mówi Janusz Kopaczek, prezes Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”, a zarazem przewodnik miejski po Krakowie i Lublinie oraz terenowy – trasowy po „Szlaku Jagiellońskim” w R.P., a także pilot wycieczek.

Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w Lublinie, który przed deregulacją był tzw. miastem wydzielonym i dlatego już wówczas przeprowadzono oddzielne szkolenie (niezależne od kursu na pozostałą część „Szlaku Jagiellońskiego” w granicach R.P.). Tutaj po stronie Organizacji zdecydowano się w postawić  na szkolenie uzupełniające (II stopnia) na obiekty muzealne itp., związane przede wszystkim ze stałym programem zwiedzania Parku Unii Polsko-Litewskiej „Via Jagiellonica” w Lublinie (wkrótce zostanie on przywrócony po edycji pilotażowej z końca ubiegłego roku). W tym przypadku, jak i Krakowa, niegdyś również tzw. miasta wydzielonego, szkolenie podstawowe (I stopnia) przeprowadzi odpłatnie Fundacja „Via Jagiellonica”.

Mamy już doświadczenie w szkoleniach przewodnickich na miasto Lublin, natomiast Kraków jest dla nas nowością. O ile na miasto nad Bystrzycą wszystkie zajęcia, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne będą odbywać się w Lublinie, o tyle w przypadku drugiego miasta, tego położonego nad Wisłą, zajęcia teoretyczne będą w Lublinie, natomiast praktyczne w Krakowie. Po uzgodnieniach z Organizacją zamierzamy również przeprowadzić dodatkowo odpowiednie egzaminy – mówi Bartosz Tratkowski, prezes Fundacji „Via Jagiellonica”, a zarazem przewodnik miejski po Lublinie i terenowy – trasowy po „Szlaku Jagiellońskim” w R.P.

Powyższe przedsięwzięcia związane są z rozbudową oferty Międzynarodowego Parku Turystyczno-Kulturowego „Via Jagiellonica”. Niezależnie od usług przewodnickich oferowanych przez Fundację każdego roku obie „jagiellońskie instytucje” w celu jego ożywienia przeprowadzają imprezy pod nazwą „Podróż do przeszłości Szlakiem Jagiellońskim Kraków – Lublin – Wilno”. W ubiegłych latach w ich programie były m.in. zawody przewodnickie w miastach i gminach przynależących do Organizacji, a teraz pojawią się również pierwsze egzaminy. Co ciekawe te drugie, śladem konkursów, mają być otwarte dla publiczności.

– Mamy nadzieję, że w ten sposób wykształcimy m.in. kadrę naszych współpracowników. Są to również potencjalni uczestnicy szkoleń przewodnickich na cały „Szlak Jagielloński” w R.P., które wraz z Organizacją chcemy wznowić z uzupełnieniem o pilotaż wycieczek na odcinku białoruskim oraz litewskim – dodaje prezes Tratkowski.

Więcej o tegorocznych szkoleniach i ofercie przewodnickiej można dowiedzieć się na stronach internetowych: www.szlakjagiellonski.pl lub kontaktując się z Centrum Obsługi Turystycznej „Via Jagiellonica” w Lublinie (poniedziałek – piątek w godz. 8-16): bezpośrednio – ul. Skłodowskiej 3/15 lub telefonicznie – na numer +48 (81) 441-11-18.