Zaproszenia na kongres innowacyjny Młody Rolnik

28 stycznia 2015 | informatyk

Związek Młodzieży Wiejskiej Zarząd Wojewódzki w Kielcach serdecznie zaprasza wszystkich rolników z gminy Opatowiec na Kongres Innowacyjny Młody Rolnik. Odbędzie się on 12 lutego o godz. 11:00 w auli głównej Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach ul. E. Orzeszkowej 15.

Kongres jest realizowany w oparciu o współpracę z Fundacją FAPA, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajową Siecią Obszarów Wiejskich, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego i in. Współfinansowanie pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Planowana tematyka kongresu:
- Wspólna Polityka Rolna 2014-2020- programy dla młodych rolników (Minrol, ODR),
- Prezentacja programu Biostrateg (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju),
- Innowacje w rolnictwie: broker innowacji, klastry technologiczne (CDR),
- Współpraca młodych rolników, organizacje zrzeszające krajowe, europejskie, rola i znaczenie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społeczny (EKES) -przedstawiciel ZMW,
- Sprzedaż bezpośrednia, Promocja Polskiej Żywności, Wprowadzanie nowych
technologii produkcji z zachowaniem ochrony zasobów naturalnych
- Czego potrzebują młodzi rolnicy w Polsce- dyskusja.

Dla uczestników Kongresu przewidziany jest poczęstunek w formie bufetu kawowego i obiadu.

W trakcie trwania Kongresu odbędzie się też Olimpiada Młodych Producentów
Rolnych (informacje na stronie http://swietokrzyskie.zmw.pl/).

Zaproszenie