Zaproszenie na spotkanie informacyjne dot.zasad przyznawania płatności bezpośrednich, obszarowych i PROW 2014-2020

20 lutego 2015 | informatyk

KIEROWNIK BIURA POWIATOWEGO AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
W KAZIMIERZY WIELKIEJ ZAPRASZA NA SPOTKANIE INFORMACYJNE NA TEMAT:

  • ZASAD PRZYZNAWANIA PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO NA LATA 2015-2020;
  • ZASAD WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI OBSZAROWYCH NA ROK 2015;
  • DZIAŁAŃ OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ARiMR Z ZAKRESU PROW 2014-2020.

  

MIEJSCE SPOTKANIA:

GMINNY OŚRODEK KULTURY W OPATOWCU

 TERMIN SPOTKANIA:

05.03.2015 r. –  GODZINA  10:00