Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

26 lutego 2015 | admin3

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 5 marca (czwartek) o godz. 1100 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 29 stycznia 2015 roku.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie informacji związanej z funkcjonowaniem placówek opieki zdrowotnej na terenie gminy Opatowiec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2015 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia / nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Wójta Gminy Opatowiec.
 9. Sprawy różne.
 10. Zapytania i interpelacje.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Malec