Nigdy za wiele rozmów dotyczących bezpieczeństwa

11 marca 2015 | informatyk

W dniu 04.03.2015r. w Domu Kultury w Opatowcu odbyło się szkolenie dotyczące bezpieczeństwa  w gospodarstwach rolnych. Wzięło w nim udział około 40 osób. Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy- Stanisław Golmento, w ciekawy, a chwilami nawet zabawny nieco sposób zapoznał uczestników z tym ważnym tematem. W spotkaniu uczestniczył Sławomir Kowalczyk- Wójt Gminy Opatowiec oraz Krystian Jarubas- wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku Zdroju i Radny Wojewódzki  Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W związku z typowo rolniczym charakterem gminy Opatowiec, wskazówki przekazane podczas spotkania zapewne wielokrotnie będą wykorzystane przez osoby które wzięły w nim udział.

Beata Adamczyk