Promesa na odbudowę dróg gminnych

11 marca 2015 | admin2

Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk otrzymał z rąk Wojewody Świętokrzyskiego Bożentyny Pałki-Koruby kolejną promesę z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Otrzymane środki finansowe w wysokości 200 tysięcy złotych przeznaczone będą na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które dotknęły gminę na przestrzeni ostatnich lat.

W ramach tego zadania zostaną wykonane nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych o łącznej długości blisko 1400 mb.

Remonty dróg obejmują następujące odcinki:

Chrustowice – przez wieś od km 0+000 do km 0+620 dz. nr. 185

Kamienna  -  od km 0+440 do km 0+790 dz. nr. 355

Kęsów – Piotrkowice od km 0+746 do km 1+121 nr. 357023T

Niebawem zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację powyższych zadań.