Szkolenie na temat pozyskiwania mini-grantów do 5000 zł – ZAPRSZAMY !

17 marca 2015 | informatyk

Szkolenie na temat pozyskiwania mini-grantów do 5000 zł – ZAPRSZAMY !

Wszystkie osoby zainteresowane staraniem się o środki na realizację inicjatyw oddolnych w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw”, zapraszamy do udziału w spotkaniu szkoleniowym. Odbędzie się ono już niebawem w Kazimierzy Wielkiej!

W projekcie prowadzonym przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój można pozyskać środki w wysokości do 5 000 zł na realizację inicjatyw lokalnych z zakresu sfery pożytku publicznego lub w przypadku organizacji pozarządowych – również na działania związane z rozwojem NGO. Szkolenie jednodniowe (trwające około 6-7 godzin) obejmie zagadnienia związane z poprawnym przygotowaniem wniosku o mikrodotację w ramach projektu oraz właściwą realizacją i rozliczeniem działań prowadzonych w ramach inicjatywy.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zamieszkujące na terenie powiatu kazimierskiego i zainteresowane staraniem się o środki na realizację inicjatyw oddolnych oraz przedstawicieli młodych organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie tego powiatu.

Fundusze w kwocie do 5 000 zł może pozyskać:

- Grupa minimium trzech pełnoletnich osób (tzw. grupa nieformalna), która dla swojej społeczności lokalnej chce zrealizować inicjatywę z  zakresu pożytku publicznego;

- Młoda organizacja pozarządowa (tj. organizacja zarejestrowana w KRS nie dłużej niż 18 miesięcy), która chce pozyskać środki na realizację inicjatyw z zakresu pożytku publicznego lub zrealizować inicjatywę nakierowaną na rozwój swojej organizacji pozarządowej.

Udział w  szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, finansowanego  ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Strona internetowa projektu: www.fio.sir.com.pl

W załączeniu przesyłam formularz zgłoszeniowy na szkolenie. Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem to proszę o jego wypełnienie i odesłanie na niniejszego e-maila (a.mlynczak@sir.com.pl). Po zrekrutowaniu odpowiedniej liczby uczestników, skontaktuję się z Państwem podając szczegóły organizacyjne dotyczące szkolenia. Zwracam się również z prośbą o przekazanie tej wiadomości potencjalnie zainteresowanym osobom i organizacjom.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu i składaniu wniosków o dofinansowanie!

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do bezpośredniego kontaktu:

Anna Młyńczak
Stowarzyszenie Integracja i Rozwój
ul. Śniadeckich 30/5, 25-366 Kielce
tel. 41 361 04 92 w. 21
a.mlynczak@sir.com.pl
www.fio.sir.com.pl

Formularz zgłoszenia na szkolenie