Szkolenie z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym

27 marca 2015 | informatyk

W dniach 24 i 25 marca odbyło się szkolenie skierowane do trzydziestoosobowej grupy rolników z terenu gminy Opatowiec. „Szkolenie z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym w województwie świętokrzyskim” spotkało się z dużym zainteresowaniem.  Rolników interesowało przede wszystkim nabycie podstawowych umiejętności dotyczących zbierania, prowadzenia i analizowania danych oraz wykorzystania zebranych informacji  do podejmowania właściwych decyzji dotyczących własnego gospodarstwa. Dość obszerny program szkolenia obejmował zarówno część merytoryczną jak i praktyczną. Uzyskane w trakcie szkolenia umiejętności zapewne będą wykorzystywane przez uczestników.

Beata Adamczyk