Z komputerem za pan brat

27 marca 2015 | admin

Kończy się projekt systemowy pod nazwą „Polska cyfrowa równych szans- działania na rzecz dostępu do szerokopasmowego Internetu” realizowany w Gminnej Bibliotece Publicznej w Opatowcu. Wzięła w nim udział około 30 osobowa grupa mieszkańców naszej gminy, która z początkiem lutego rozpoczęła szkolenie komputerowe dla osób powyżej 45 lat. Projekt prowadziła Pani Aneta Burgiel- pełniąca rolę tzw. Latarnika, czyli lokalnego animatora, którego zadaniem jest zachęcenie do zrobienia pierwszego kroku w Internecie. Rolą Latarnika jest inspirowanie, uczenie i pomoc w korzystaniu z narzędzi cyfrowych, ale przede wszystkim przekonanie dotąd nieprzekonanych do samodzielnych poszukiwań w sieci. Najważniejsze jest jednak umiejętne rozpoznanie potrzeb społeczności, tak aby propozycja tego typu aktywizacji była „szyta na miarę” – dostosowana do potrzeb danego rejonu. Mieszkańcy naszej gminy bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach. Dla uzyskania dobrych efektów podzieleni byli na cztery grupy. Podczas zajęć zrealizowany został ramowy program projektu, ale także omówiono różne problemy, które napotykali uczestnicy w swych działaniach z komputerem. Poza nabyciem szeregu umiejętności, niewątpliwym atutem takich właśnie projektów, jest aktywizacja lokalnej społeczności, co podkreślały osoby biorące udział w zajęciach.

Beata Adamczyk