Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatowiec – kolejny etap

3 kwietnia 2015 | admin3

Trwają prace w ramach realizacji zadania polegającego na zamontowaniu 55 biologicznych, przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości 5m3/d, działających na bazie technologii hybrydowej połączonego niskoobciążonego osadu czynnego i złoża, które będą przeznaczone do unieszkodliwiana ścieków bytowo-gospodarczych odprowadzanych z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenach pozbawionych centralnej kanalizacji .

Wykonawcą jest Firma Handlowo-Usługowa „Krzyś” z Jaranowa.

Wszystkich uczestników zadania prosimy o przygotowanie terenu pod budowę i umożliwienie montażu urządzeń.