Informacja w sprawie opróżniania bezodpływowych zbiorników na ścieki (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

8 kwietnia 2015 | admin5

Urząd Gminy w Opatowcu informuje, że Spółdzielnia Kółek Rolniczych  w Opatowcu na podstawie prowadzonego przez Wójta Gminy Opatowiec rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Opatowiec, uprawniona jest do odbierania ścieków ze zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Usługi można zamawiać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nowokorczyńskiej 12, (tel. 41 35 18 053).

Jan Zbertek