Uroczyste zakończenie projektu

24 kwietnia 2015 | admin

Dnia 21 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach odbyło się uroczyste zakończenie projektu p.n. „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kazimierskiego i kieleckiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. W projekcie tym uczestniczyły Powiat Kazimierski, Gminy Opatowiec, Czarnocin oraz Zagnańsk. Przeprowadzone inwestycje są dowodem na doskonałą współpracę pomiędzy samorządami różnych szczebli a nawet regionów. Warto przypomnieć, że w ramach projektu nasza gmina wykonała w ubiegłym roku termomodernizację i remont szkół w Opatowcu i Krzczonowie za łączną kwotę ok. 1,2 mln złotych.

Oprócz wspólnie przeprowadzonych 12 termomodernizacji wykonano w Cudzynowicach odwiert źródła wód siarczkowych i termalnych oraz uruchomiono innowacyjną instalację cieplarnianą w tamtejszym Zespole Szkół Rolniczych.

Wśród zaproszonych na uroczystość Gości obecni byli przedstawiciele samorządu wojewódzkiego – Marszałek Adam Jarubas i Członek Zarządu Kazimierz Kotowski, Sekretarz Bernard Antos, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk. Obecny był poseł na Sejm RP Romuald Garczewski. Byli starostowie, burmistrzowie i wójtowie z ościennych powiatów i gmin, dyrektorzy, kierownicy, pracownicy wojewódzkich, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, młodzież szkolna.

Środowiska naukowe reprezentowali specjaliści z Politechniki Świętokrzyskiej, Uniwersytetu Rolniczego z Krakowa, Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach i Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Łukasz Bilski prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, dyrektor Włodzimierz Grochal i dr Beata Wiktorowicz z Państwowego Instytutu Geologicznego.

Gminę Opatowiec reprezentował Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy. Był obecny Andrzej Malec – Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi, Michał Szczerba – członek zarządu Powiatu Kazimierskiego, Marian Gruszka – Radny Powiatu Kazimierskiego, oraz Mieszkańcy, w tym również z naszej Gminy.

Na ręce Starosty Kazimierskiego Jana Nowaka główny wykonawca – Konsorcjum „Globeco” i Śląskie Towarzystwo Wiertnicze „Dalbis” z Radzionkowa uroczyście przekazało informacje o pomyślnym zakończeniu prac.

Powiat Kazimierski przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w marcu tego roku ukończył odwiert. Złoża wód siarczkowych i termalnych znajdują się na głębokości 670 – 750 metrów. Eksperci uważają, że wydajność odwiertu może wahać się od 200 do 300 metrów sześciennych na godzinę. Zasobność złoża, według wstępnych szacunków może wynieść około 3 mld metrów sześciennych. Wody charakteryzują się dużym stężeniem siarki, jodu, wysoką temperaturą – blisko 29 stopni, dużą wydajnością, a samo źródło jest wysoko zmineralizowane.

Wszyscy zebrani podkreślali, jak ważne dla rozwoju regionu może być to odkrycie. Marszałek Adam Jarubas stwierdził gratulując samorządom sukcesu, że jest to swoista przepustka do dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości i szansa dla całego powiatu kazimierskiego. Samorząd powiatowy posiada około 120 hektarów gruntów bezpośrednio przylegających do Kazimierzy Wielkiej, na terenie których zlokalizowane jest źródło. Obszar ten można przeznaczyć na inwestycje w zakresie wykorzystywania wód o właściwościach leczniczych. Stwarza to olbrzymie perspektywy dla regionu a odkryte siarkowe wody termalne nie ustępują innym ujęciom wód na Ponidziu, a w wielu parametrach (np. temperatura na wypływie, czy wydajność i ciśnienie) nawet je przewyższają.

Cieszymy się, że przy okazji realizacji jakże potrzebnego naszej gminie zadania termomodernizacji szkół, udało się w ramach wspólnego projektu doprowadzić do odkrycia i zbadania złóż wysoce wydajnych i wartościowych wód podziemnych na terenie naszego powiatu, co może stać się silnym bodźcem dla rozwoju regionu.