Podpisano umowy na remonty dróg gminnych

28 kwietnia 2015 | admin5

Dnia 27 kwietnia 2015 roku Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Anny Klimaszewskiej-Luty Skarbnika Gminy podpisał umowy na remont kolejnych dróg gminnych, tym razem w miejscowościach Kęsów i Kamienna .

Na drogach o łącznej długości ponad 700 mb powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa, a wykonawcą tych zadań będzie firma DROKAM Tomasza Wojtasa z Piaseczna gm. Łoniów.

Koszt remontu wyniesie blisko 130 tys. zł. z czego do 80% stanowią środki pozyskane z Budżetu Państwa przeznaczone w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, resztę stanowi wkład własny gminy.