Obchody Dnia Strażaka w Kocinie

4 maja 2015 | admin

Gminny Dzień Strażaka, który odbył się 03 maja obchodzono tym razem w Kocinie.

Uroczystości ku czci św. Floriana rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem św. Barbary w Kocinie.

Dzień ten był szczególny dla Druhów jednostki OSP Kocina, gdyż wtedy właśnie poświęcony został ich nowy wóz strażacki. Po liturgii odbył się przemarsz pocztów sztandarowych i jednostek OSP przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z  Kociny.

Na uroczystość przybyli:

Jan Nowak – Prezes Zarządu Powiatowego OSP, Sławomir Kowalczyk – Prezes Zarządu Gminnego OSP, Ryszard Kłos – Członek Zarządu Wojewódzkiego OSP, Kazimierz Zabłotny – Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej, Mariusz Żulichowski – mł. asp  reprezentujący Komendę Powiatową Policji w Kazimierzy Wielkiej, którzy po wygłoszeniu okolicznościowych przemówień przyjęli defiladę jednostek OSP.

W uroczystości udział wzięli Druhowie Strażacy, Radni Gminy Opatowiec, Radni Powiatu Kazimierskiego, Sołtysi oraz mieszkańcy Gminy. Serdecznie dziękujemy Druhom Strażakom z OSP Kocina, Paniom z KGW Kocina i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przebieg uroczystości.