Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy gminami Opatowiec i Rzeczyca

6 maja 2015 | admin5

Z inicjatywy Wójtów – Gminy Opatowiec Sławomira Kowalczyka i Gminy Rzeczyca Marka Kaźmierczyka dnia 29 kwietnia 2015 roku odbyła się uroczysta wizyta Samorządu Gminy Rzeczyca z powiatu tomaszowskiego, w województwie łódzkim.

Oficjalne spotkanie odbyło się podczas uroczystej Sesji Rady Gminy Opatowiec prowadzonej przez Przewodniczącego Andrzeja Malca, która odbywała się w budynku Instytucji Kultury w Opatowcu.

Po przeprowadzonych obradach nastąpiło wspólne spotkanie, podczas którego Radni, Sołtysi, Sekretarze, Skarbnicy, pracownicy UG i kierownicy jednostek organizacyjnych Gmin zapoznali się z charakterystyką administrowanych terenów przedstawioną przez Wójtów – Marka Kaźmierczaka i Sławomira Kowalczyka.

W dalszej części, po prezentacji zebrani zostali obdarowani materiałami promującymi ich gminy. Wójt Gminy Opatowiec otrzymał obraz przedstawiający walory krajobrazowe Rzeczycy i przekazał na ręce Wójta goszczonej gminy pamiątkowy grawerton.

Następnie podpisano porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Samorządami. Po odbyciu oficjalnej części spotkania goście wraz z gospodarzami złożyli okolicznościowe wiązanki kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Atrakcją dnia była wspólna przeprawa promem u styku rzek Dunajca i Wisły.

Na zakończenie delegacje pojechały z wizytą do zaprzyjaźnionej grupy producenckiej z miejscowości Sielec Kolonia celem wymiany doświadczeń w produkcji i przetwórstwie owoców i warzyw. Na miejscu Prezes Spółdzielni Mirosław Fucia zapoznał wszystkich z charakterystyką zakładu i oprowadził grupę zwiedzających po obiekcie.

Goście z Rzeczycy nie kryli zadowolenia i złożyli serdeczne podziękowanie za gościnność i mile oraz owocnie spędzony czas. Warto zauważyć, że radni gminy Rzeczyca odbyli również w Domu Kultury w Opatowcu swoją sesję Rady Gminy, którą prowadził Przewodniczący Leszek Kosiacki.

Jest to pierwsze takie porozumienie w historii samorządu Opatowieckiego, które, mamy nadzieję, zaowocuje nawiązaniem ciekawych kontaktów i współpracą na płaszczyźnie m.in administracji, szkół i kultury w obydwu gminach.