Podpisanie umów na remonty kolejnych dróg gminnych

1 czerwca 2015 | admin5

Dnia 01 czerwca 2015 roku Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Anny Klimaszewskiej-Luty Skarbnika Gminy podpisał umowy na remont kolejnych dróg gminnych.

W ramach dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój przebudowywana będzie droga gminna nr 357028T relacji Kobiela-Chrustowice-Pruska o długości 720 mb. Warto przypomnieć, że będzie to kontynuacja prac polegających na przebudowie tego odcinka w latach ubiegłych. Wartość remontu to ponad 130 tysięcy złotych a wykonawcą tego zadania będzie firma DROKAM Tomasza Wojtasa z Piaseczna gm. Łoniów.

Podpisano również umowę na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kocina (w kierunku cmentarza) o długości 405 mb. Gmina Opatowiec wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie tego zadania do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. koszt przewidzianego remontu to ponad 65 tysięcy złotych. Wykonawcą będzie Firma Usługi dla Rolnictwa Stanisława Walaska z Nowego Korczyna.