Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Krzczonów 2015

15 czerwca 2015 | admin

Dnia 14 czerwca 2015 r. na boisku sportowym w Krzczonowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych reprezentujących jednostki z terenu gminy Opatowiec.

Uroczystego otwarcia Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dokonał Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Opatowcu – Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk. W uroczystości udział wzięli: Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej Kazimierz Zabłotny, Radni Powiatu, Radni Gminy, Sołtysi oraz Mieszkańcy Gminy Opatowiec i Goście. Celem zawodów było podnoszenie gotowości bojowej i umiejętności strażaków poprzez sportową rywalizację, a także kultywowanie wśród młodego pokolenia tradycji organizacji ochrony przeciwpożarowej.

W rozgrywanych zawodach udział wzięło 9 jednostek OSP w kategorii mężczyzn , 1 Kobieca Drużyna Pożarnicza ,1 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt i 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze chłopców. Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach: biegi sztafetowe z przeszkodami 7 x 50m oraz ćwiczenia bojowe.

Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja sędziowska reprezentująca KP PSP w Kazimierzy Wielkiej z mł. bryg. Andrzejem Krupą jako sędzią głównym zawodów .

Wspaniała pogoda oraz wyjątkowo duża liczba startujących jednostek sprawiły, że zawody cieszyły się powodzeniem wśród licznie zgromadzonej publiczności. Gmina Opatowiec ufundowała dyplomy i sprzęt gaśniczy dla dorosłych drużyn, które uplasowały się na miejscach 1-3, a wszyscy uczestnicy pozostałych kategorii wiekowych (kobiety i młodzież) otrzymali indywidualne nagrody rzeczowe. Startującym jednostkom przyznano także ekwiwalent finansowy.

Awans na zawody powiatowe, które odbędą się 28.06.2015 r. o godz. 10.00  w Kazimierzy Wielkiej wywalczyły:

OSP Charbinowice, OSP Krzczonów, KDP Krzczonów, MDP „dziewczęca” Krzczonów, MDP „ chłopców”  Kocina

Warto przypomnieć, że druhowie strażacy z jednostki OSP Charbinowice zwyciężyli w zawodach sportowo-pożarniczych czwarty raz z rzędu. Serdecznie gratulujemy.

Klasyfikacja końcowa zawodów oraz liczba zdobytych punktów:

W kategorii OSP:

1. OSP Charbinowice     109,91 pkt

2. OSP Krzczonów          113,46 pkt

3. OSP Kocina             121,3 pkt

4. OSP Opatowiec           123,65 pkt

5. OSP Ksany               129,12 pkt

6. OSP Mistrzowice        127,3 pkt

7. OSP Senisławice         133,65 pkt

8.OSP Kęsów                139,5 pkt

9.OSP Rzemienowice     146,7 pkt

W kategorii KDP:

1. KDP Krzczonów         185,05pkt

W kategorii MDP„dziewcząt”:

1. MDP Krzczonów        227,5 pkt.

W kategorii MDP „chłopców”

1.MDP Kocina                206,3 pkt.

2.MDP Ksany                 226,8 pkt.