Jubileusz 45 lecia OSP Rogów

30 czerwca 2015 | admin5

W niedzielę 28.06.20015 r. w Rogowie odbył się Jubileusz 45-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystości rozpoczęła polowa Msza św. koncelebrowana przez ks. Roberta Boreckiego – proboszcza parafii w Rogowie, ks. Mariana Fatygę Kapelana Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ks. Mariana Pozieraka wcześniejszego proboszcza tutejszej parafii.

Przybyli licznie druhowie ochotnicy z wielu jednostek OSP prezentując się w defiladzie pocztów sztandarowych. Nie zabrakło także  zaproszonych gości, których przywitał Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk, a byli to: Mirosław Pawlak – Poseł na Sejm RP będący również Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP, Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Tadeusz Kowalczyk – Wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego, Krystian Jarubas – Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Jan Nowak – Starosta Powiatu Kazimierskiego, Marek Augustyn – Przewodniczący Rady Powiatu wraz z radnymi, Andrzej Malec – Przewodniczący Rady Gminy wraz z radnymi, st. kpt. Kazimierz Zabłotny – Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej, Józef Zuwała – Wójt gminy Bejsce, Jacek Piwowarski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, Adam Stoksik – asystent Posła do PE Czesława Siekierskiego, Sołtysi, Mieszkańcy gminy i Goście.

Nad poprawnym przebiegiem uroczystości czuwała prowadząca Elżbieta Szczęsna – Kusak Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu. Rys historyczny jednostki przedstawił Prezes OSP Rogów Mieczysław Boksa. Uroczystą defiladę pocztów sztandarowych  poprowadził st.kpt. Krzysztof Wojtasik z KP PSP w Kazimierzy Wielkiej. Oprawę muzyczną w tym dniu zapewniała Orkiestra Dęta z Kociny.

Ważnym punktem Jubileuszu było oddanie do użytku lekkiego samochodu strażackiego zakupionego i wyremontowanego z środków własnych jednostki OSP Rogów. Poświęcenia pojazdu dokonał ks. Stanisław Kondrak proboszcz parafii Szczaworyż.

Podczas uroczystości odznaczono druhów strażaków, członków dostojnej Jubilatki.

Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali Robert Kmiecik, Artur Bacharz, Mieczysław Zys,

Srebrny Medal „ Za Zasługi dla Pożarnictwa”  – Roman Zuwała, Ireneusz Jachna,

Brązowy Medal „ Za Zasługi dla Pożarnictwa” – Mateusz Słabiak, Mirosław Szabla, Daniel Kmiecik, Rafał Szabla, Tomasz Nowak

Odznaki „ Za Wysługę Lat”  – Roman Zuwała, Roman Szabla, Leszek Toboła, Włodzimierz Czyżyk, Roman Leżoń, Stanisław Mysiak.

Po części oficjalnej uroczystości odbył się poczęstunek przygotowany przez Panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich  i zabawa taneczna.

Zdjęcia wykonali: Piotr Boksa i Tomasz Makuch.

Wszystkim członkom Ochotniczej Straży Pożarnej z Rogowa gratulujemy jubileuszu i życzymy dalszych sukcesów.

Michał Szczerba