Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kocina

16 lipca 2015 | admin5

Wykonano zadanie pn.” Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kocina” na działce nr 242 i 338. Nową nawierzchnię asfaltową wraz z profilowaniem poboczy wykonano na długości 405 mb.  Wykonawcą była Firma „Usługi dla Rolnictwa” Stanisław Walasek  z Nowego Korczyna.

Wartość całego zadania wyniosła ok 70 tysięcy złotych, a wykonanie  zrealizowano z środków własnych gminy oraz dofinansowania (FOGR) z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.