Nowy wygląd remizo-świetlicy w Kamiennej

29 lipca 2015 | admin5

Świetlice wiejskie pełnią od lat funkcję społeczną i kulturalną, są miejscami spotkań mieszkańców, w nich aktywnie działają Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Rady Sołeckie, tu skupia się społeczne i kulturalne życie. Władze Gminy Opatowiec z Wójtem Sławomirem Kowalczykiem na czele od kilku lat dbają, by wygląd tych budynków i ich funkcjonalność zmieniały się z każdym dniem. Stąd przeprowadzone kolejne inwestycje zmierzające do poprawy naszego otoczenia.

Zakończyła się modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamiennej. W ramach tej inwestycji wykonano elewację zewnętrzną, budynek został ocieplony, zamontowano nowe podokienniki, wymieniono okno, dookoła budynku wykonano opaskę z kostki brukowej. Dzięki realizacji tego zadania budynek remizo-świetlicy zmienił znacząco swój wygląd. Przeprowadzone prace wpisują się w szereg dotychczas wykonanych remontów.

Modernizację przeprowadzono przy udziale środków własnych gminy oraz funduszy pozyskanych od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Koszt zadania wyniósł ponad 60 tys. złotych. Wykonawcą był Zakład Ogólnobudowlany Usługi & Handel Michała Koszki z Buska Zdroju