Przypominamy rolnikom – można odzyskać akcyzę

6 sierpnia 2015 | admin

Urząd Gminy Opatowiec informuje, że miesiąc sierpień jest drugim terminem składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 r. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego należy złożyć w terminie od dnia 3 do 31 sierpnia wraz z fakturami VAT za zakup oleju napędowego, wystawionych w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca.
Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Opatowiec, pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 lub do pobrania w wersji elektronicznej poniżej:

>>>Wniosek o zwrot podatku akcyzowego< <<
>>>Oświadczenie dzierżawcy<<<

Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, będącemu posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W przypadku współposiadania gospodarstwa, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (nie dotyczy współmałżonków).

Kwotę zwrotu ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego, wynikającej ze złożonych faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju w ramach rocznego limitu.

 

Poniżej prezentujemy WZÓR jak należy poprawnie wypełnić wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego: